SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


O-ring cao su sử dụng vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Sản phẩm có giấy chứng nhận của phòng thử nghiệm vLAB.

 O-ring cao su viton  O-ring silicone an toàn cho thực phẩm
 O-ring cao su viton  O-ring silicone an toàn cho thực phẩm


(htt-vlab-caosuviet)
Share |