RUBBER & POLYURETHANE PRODUCTS


 Từ ngày 21-24/9/2011, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Triển lãm quốc tế công nghiệp Nhựa và Cao su lần thứ 11 tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận với thiết bị hiện đại và công nghệ cao, sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả phù hợp.

Hiệp hội Cao su Việt Nam sẽ có 1 gian hàng triển lãm ở vị trí ô số 204 tại đây để giới thiệu hoạt động của Hiệp hội, sự phát triển của ngành cao su Việt Nam và sản phẩm của Hội viên. Các Hội viên có thể gửi Hiệp hội những tài liệu về sản phẩm để giới thiệu cho khách tham quan triển lãm.
Đồng thời, Hiệp hội có tổ chức buổi Hội thảo tại với chủ đề "Hiện trạng năng lực sơ chế cao su thiên nhiên Việt Nam và Triển vọng" từ 14-16g30 ngày 22/9/2011.
Các Hội viên, doanh nghiệp ngành cao su quan tâm giới thiệu sản phẩm và tham dự hội thảo, vui lòng đăng ký với Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam trước ngày 15/9/2011.
Nguồn: Hiệp Hội Cao su Việt nam
http://www.vra.com.vn/web/?idx=news_...1-09-06&type=1
Bản tin được trích từ Diễn đàn cao su www.caosu.org
http://caosu.org/content.
Share |   (15/12/2015)
   (08/12/2015)
   (26/11/2015)
   (22/11/2015)
   (21/11/2015)
   (15/11/2015)
   (04/11/2015)
   (01/11/2015)