SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
SIÊU THỊ CAO SU PHỤ TÙNG:  5. CAO SU NGÀNH IN
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Núm hút cao su Ø 56.5 x 45
Núm hút cao su Ø 56.5 x 45

Joint cao su 40 x 0.5 x 2000
Joint cao su 40 x 0.5 x 2000

Phễu hút Ø5.5 x Ø27 x 20
Phễu hút Ø5.5 x Ø27 x 20

Tấm cao su 70x 76 x 5
Tấm cao su 70x 76 x 5

Phễu hút Ø4 x Ø18 x 18
Phễu hút Ø4 x Ø18 x 18

Đệm cao su Ø70 x Ø100 x 14
Đệm cao su Ø70 x Ø100 x 14

CON LĂN CẢ BAC ĐẠN Ø29 x 6
CON LĂN CẢ BAC ĐẠN Ø29 x 6

KHỚP NỐI PU 10 x  Ø12.5 x 58.5
KHỚP NỐI PU 10 x Ø12.5 x 58.5

Núm hút cao su Ø56.5 x 45
Núm hút cao su Ø56.5 x 45

Phễu hút Ø6 x Ø26 x 21
Phễu hút Ø6 x Ø26 x 21

Phễu hút Ø6 x Ø30 x 17
Phễu hút Ø6 x Ø30 x 17

Phễu hút Ø5.5 x Ø27 x 15
Phễu hút Ø5.5 x Ø27 x 15

Khớp nối đế nhíp cả phôi 15 x 30 x 20
Khớp nối đế nhíp cả phôi 15 x 30 x 20

Ống PU Ø14.5 x Ø23 x 28.5
Ống PU Ø14.5 x Ø23 x 28.5

Phễu hút cao su Ø4 x Ø16 x 13
Phễu hút cao su Ø4 x Ø16 x 13

Phễu hút cao su Ø5 x Ø19 x 13
Phễu hút cao su Ø5 x Ø19 x 13

Ống cao su Ø20 x Ø40 x 1800
Ống cao su Ø20 x Ø40 x 1800

Đế cao su 34 x 147 x 13
Đế cao su 34 x 147 x 13

Đệm cao su
Đệm cao su

Sản phẩm cao su ngành in
Sản phẩm cao su ngành in

Núm hút giấy bằng cao su
Núm hút giấy bằng cao su

Sản phẩm cao su ngành in
Sản phẩm cao su ngành in

Sản phẩm cao su thiên nhiên đàn hồi
Sản phẩm cao su thiên nhiên đàn hồi

Phễu cao su hút kính Ø15,5xØ31x17
Phễu cao su hút kính Ø15,5xØ31x17

First Previous 1 2 Next Last