SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Vòng đệm FKM đặc biệt cho khả năng kháng chất lỏng được cải thiện trong bazơ, hydrocacbon thơm, rượu, metanol, nước, hơi nước, và axit.

Gasket FKM chịu nhiệt
Vòng đệm Viton thực phẩm
Gasket FKM chịu nhiệt
Vòng đệm Viton thực phẩm

caosuviet | lmt

Share |