SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su thiên nhiên độ bền cơ lý cao cắt rãnh từng vòng được dùng để kéo giấy carton.

Trục kéo giấy carton có rãnh
Trục cao su kéo giấy carton
Trục kéo giấy carton có rãnh
Trục cao su kéo giấy carton

caosuviet | lmt

Share |