SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Độ biến dạng dư sau khi nén của hợp chất cao su là một thông số rất quan trọng cho các ứng dụng làm kín như đệm, oring, phớt. Ở nhiệt độ càng cao, độ biến dạng dư sau nén của cao su càng lớn và khả năng làm kín của sản phẩm càng thấp. FFKM, FKM, Silicone và HNBR là những vật liệu có khả năng làm kín tốt hơn các loại cao su còn lại.


Linh kiện silicone thực phẩmPhớt silicone kín hơi

caosuviet | lmt
Share |