SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Màng bơm được sản xuất từ các loại cao su tổng hợp đặc biết, đáp ứng các điều kiện làm việc và môi trường tiếp xúc khác nhau.


Màng bơm cao su có bốMàng bơm cao su thực phẩm

caouviet | lmt
Share |