SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Công thức hợp chất cao su đặc biệt của chúng tôi đã được kiểm nghiệm rằng sản phẩm dựa trên polyme này mang lại hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng đai tách xương mà FDA và Jis cần tuân thủ việc sử dụng lặp lại khi tiếp xúc với thực phẩm.

Băng tải cao su tổng hợp
Đai tách xương tuân thủ FDA
Băng tải cao su tổng hợp
Đai tách xương tuân thủ FDA

caosuviet | lmt

Share |