SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su NBR có độ cứng cao từ 85 - 95 Shore A, ứng dụng nhiều trong các ngành tôn thép và thuộc da.


Trục cao su ép vắt nước ngành thuộc daTrục vắt cao su ngành thuộc da

caouviet | lmt
Share |