SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Vật liệu NBR chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất trục cao su ngành kỹ thuật vì tính phổ biến, các tính chất vừa đủ đáp ứng một loạt ứng dụng.

Bọc cao su trục kéo băng tải
Trục cao su NBR
Bọc cao su trục kéo băng tải
Trục cao su NBR

caosuviet | lmt
Share |