SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục silicone tráng phủ varnish được thiết kế từ mã silicone đặc biệt, có khả năng kháng dầu, nhiên liệu và một số dung môi khác.


Trục silicone tráng bóng trên giấyTrục silicone tráng phủ varnish

caouviet | lmt
Share |