SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su có độ cứng 75 - 80 Shore A, chịu lực ép mạnh. Ứng dụng trong ngành thuộc da.

Trục cao su thuộc da
Trục cao su ép vắt nước da
Trục cao su thuộc da
Trục cao su ép vắt nước da

caosuviet | lmt

Share |