SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cao su ngảnh gỗ
Làm mới và bọc lại các phụ tùng cao su trong ngành gỗ

- Bánh đà, pu-ly cao su, polyurethane
- Bánh xe
- Búa cao su
- Cao su bo
- Con lăn, pu
- Đệm cao su băng chuyền
- Chốt cao su đè phôi
- Trục lô cao su chà nhám, chà láng
- Trục cao su dẫn hướng, trục đè
- Trục lăn keo, lăn sơn
- Trục cao su, pu phủ UV, vanish
- Trục chổi cước
- Đế cao su , dây đai băng chuyền gỗ
 


         
Rulô gỗ   Con lăn cao su trong máy roller feeder    Cao su hình trụ máy chà láng gỗ    Cua-roa B30 trong máy chút đũa tre
             
First Previous 1 Next Last