SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Cao su tách xương


Các quy cách sản phẩm cao su tách xương Cao Su Việt đang sản xuất:

   

STT

Quy cách sản phẩm  mm 
(Đường kính trong x bảng ngang x độ dày)

01

Ø343 x 150 x 17

02

Ø416 x 180 x 12

03

Ø428 x 204 x 15

04

Ø426 x 204 x 20

05

Ø470 x 205 x 15

06

Ø490 x 205 x 15

07

Ø382 x 220 x 20

08

Ø439 x 240 x 20

09

Ø560 x 240 x 20

10

Ø869 x 261 x 17

11

Ø460 x 300 x 22

12

Ø426 x 305 x 20

13

Ø770 x 330 x 21


 STT

Quy cách sản phẩm  mm 
(Đường kính trong x bảng ngang x độ dày)

14

Ø593 x 350 x 23.5

15

Ø533 x 348 x 23

16

Ø732 x 350 x 25

17

Ø732 x 350 x 25

18

Ø605 x 350x 25

19

Ø593 x 355 x 23.5

20

Ø470 x 400 x 21,5

21

Ø714 x 400 x 25

22

Ø776 x 401 x 21

23

740 x 450 x 23

24

Ø732 x 460 x 25

25

Ø947 x 500 x 25

26

Ø1065 x 625 x 22

   
     

             
First Previous 1 Next Last