SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 
truc cao su ep bung
Việc bọc cao su hoặc mài lại các trục lô cao su cũ luôn là việc làm có lợi. 
Lợi về giá thành sản phẩm và cả thời gian chờ, cùng công sức vận chuyển.

Hiện nay chất lương cao su bọc lại cho các trục nhiều ngành khác nhau đã có thể khẳng định được sự ổn định.

Nơi làm trục lô cao su đã có sẳn các loại cao su tổng hợp đặc biệt, có thể đáp ứng linh hoạt các trường hợp khó khăn trong công nghệ kỹ thuật đa dạng.

Share |